50.000 USD bảo tồn cua đá Cù Lao Chàm và dừa nước Cẩm Thanh

Tổ chức Môi trường Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vừa chọn Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp và xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An làm điểm triển khai “Dự án phục hồi, bảo tồn khai thác bền vững con cua đá và phục hồi, bảo tồn rừng dừa nước” tại khu vực các Tỉnh duyên hải miền Trung.

Con cua đá tại Cù lao Chàm đang bị khai thác cạn kiệt

Con cua đá tại Cù lao Chàm đang bị khai thác cạn kiệt

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Điều phối viên của Ban Chỉ đạo Quốc gia chương trình dự án nhỏ và quỹ Môi trường toàn Cầu tại Việt Nam cho biết: 2 dự án do tổ chức GEF SGP tài trợ trong 30 tháng (kết thúc tháng 9/2012) với khoảng 50.000 USD, xây dựng mỗi dự án nhỏ trên 1,6 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của cộng đồng gần 900 triệu đồng.

Để có cơ sở pháp lý đồng thời bắt tay thực hiện dự án theo đúng kế hoạch, Ban điều hành tiểu dự án của hai địa phương đã được thành lập và trình thư thỏa thuận huy động cộng đồng tham gia phục hồi tự nhiên và khai thác bền vững cua đá và rừng dừa nước tại đây.

Theo VOVNews.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...