Ba vấn đề hàng đầu để bảo tồn Khu Di sản văn hóa thế giới Hội An

Ngày 21-8, tại thành phố Hội An (Quảng Nam) đã diễn ra buổi tọa đàm về “Công tác Bảo tồn di sản và Quản lý du lịch tại Khu Di sản thế giới Hội An”.

Bên cạnh những thành quả đạt được, thực tiễn sau 10 năm Hội An được công nhận là Di sản văn hóa thế giới đã bộc lộ một số vấn đề cần quan tâm. Nguy cơ đe dọa sự mất còn của di sản từ thiên nhiên, tự nhiên ngày càng hiện ra rõ nét: Bão lụt, mối mọt, sự bất trắc của khí hậu. Việc tu bổ, sửa chữa di tích không đúng nguyên tắc, vi phạm quy chế; sử dụng di tích còn sai chức năng; Môi trường ô nhiễm, hỏa hoạn…

Chùa Cầu đang bị xuống cấp từng ngày.

Chùa Cầu đang bị xuống cấp từng ngày.

Vấn đề quản lý, bảo tồn, phát huy di sản Hội An cần tập trung giải quyết ba vấn đề: Bảo tồn kiến trúc đô thị cổ; Giữ gìn lối sống truyền thống; Đáp ứng cuộc sống hiện tại. Để giải quyết được ba vấn đề này nhất thiết phải có sự tham gia tích cực của các nhà quản lý, các nhà chuyên môn, nhất là phát huy ý thức tự giác của cộng đồng dân cư-những chủ nhân trực tiếp của di sản.

Theo Báo Quân đội nhân dân.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...