Bổ sung 9 đầu sách về văn hóa Hội An

Ông Nguyễn Chí Trung – giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An – cho biết Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa phê duyệt và công bố phổ biến tài sản văn hóa – văn nghệ dân gian Việt Nam giai đoạn 2008-2012.

Trong số tài sản đó, có chín đầu sách về văn hóa Hội An gồm:  Cư dân Faifo Hội An trong lịch sử, Văn hóa Sa Huỳnh ở Hội An, Kỷ yếu Cù Lao Chàm, Kỷ yếu hội nghị khoa học phố cổ Hội An, Nghề truyền thống Hội An, Nhà gỗ Hội An và những giải pháp bảo tồn, Lễ-lệ-hội Hội An, Di sản văn hóa-văn nghệ dân gian Hội An và Công cụ đánh bắt sông nước truyền thống Hội An…

* Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An cũng vừa tổ chức sưu tầm, dịch thuật hoàn chỉnh 163 trang tư liệu Hán – Nôm, 82 trang tư liệu tiếng Pháp, 15 bản dập văn bia, 50 hoành phi, câu đối về nghề yến Thanh Châu, Hội An.

Các tư liệu trên đang tập hợp để in thành sách về nghề yến sào ở Hội An.

Theo Báo Tuổi Trẻ.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...