Đầu tư gần 4 tỷ đồng sắm máy móc, thiết bị y tế

Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn ngân sách thành phố, ngành y tế Hội An đã đầu tư gần 4 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác dự phòng, điều trị bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
Trong đó, xây mới và trang bị dụng cụ cho Trạm Y tế phường Cửa Đại 2,1 tỷ đồng; sửa chữa nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, phường.

Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...

Từ khóa - Tags: