Gắn bia di tích lịch sử cách mạng nhà thờ tộc Đinh

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An vừa tổ chức  gắn bia di tích lịch sử cách mạng nhà thờ tộc Đinh (khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam).

Bia di tích khắc ghi rõ nội dung: “Nơi đây (vùng bị địch tạm chiếm) từ tháng 12-1967 đến tháng 12-1969 là địa điểm hoạt động bí mật của tổ chức thanh niên – học sinh – sinh viên giải phóng Hội An; cũng tại nơi đây vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12-9-1969 đã diễn ra lễ truy điệu và phục tang Bác Hồ”. (Báo Quảng Nam đã có bài phản ánh trong số 2-9-2010).

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...