Hội An cho mượn cổ vật văn hóa Sa Huỳnh để triển lãm tại Mỹ

Chum quan tài bằng gốm và đôi khuyên tai 3 màu sẽ trưng bày tại 2 cuộc triển lãm “Nghệ thuật cổ Việt Nam: Từ Châu Thổ ra biển lớn” và “Nghệ thuật cổ Việt Nam: Từ Đồng bằng ra Biển cả” tại Mỹ.

Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh Hội An - Museum of Sa Huynh Culture

Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh Hội An - Museum of Sa Huynh Culture

Hai cổ vật này được Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh Hội An cho Bảo tàng của Hoa Kỳ để trưng bày tại hai cuộc triển lãm. Chum quan tài bằng gốm – loại hình mộ táng của cư dân Sa Huỳnh, khai quật tại khu di tích An Bang, còn đôi khuyên tai 3 màu – đồ trang sức bằng đá quý cũng của cư dân Sa Huỳnh được khai quật tại khu di tích Hậu Xá II.

Hai hiện vật này được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston từ 13/9/2009 đến 3/1/2010 và tại Bảo tàng Hiệp Hội Châu Á, Bảo tàng New York từ 2/2/2010 đến 2/5/2010.

Đây là dịp quảng bá những giá trị văn hóa của cư dân Sa Huỳnh ở Hội An – Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

** TP. Hội An đang tiến hành lập hồ sơ xếp hạng và đầu tư tu bổ 16 di tích

Ông Nguyễn Chí Trung – Giám đốc Trung tâm Quản lý, Bảo tồn di tích Hội An cho biết: 16 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tại Hội An vừa được đơn vị lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2009 và đưa vào danh mục đầu tư tu bổ năm 2010.

6 di tích gồm: Lăng Ông – Cẩm An, khu Lăng Trà Quân và Miếu ông Tiến – Cẩm Thanh, Đình An Mỹ – Cẩm Châu, Văn Thánh Miếu – Cẩm Phô, Cụm di tích Lăng Ông – Cẩm Nam và di tích Chiến thắng Phước Trạch – Cửa Đại đã được khảo sát, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh trong năm nay. Các di tích Miếu Bàu Súng, Miếu tổ nghề Gốm Nam Diêu, Miếu ấp Bộc Thủy – Thanh Hà, Lăng ông Ngọc, Nhà lao Thông Đăng – Cẩm Phô, Mộ ông Chu Kỳ Sơn – Sơn Phong, Mộ Khổng Tiên Như – Minh An và các bảo tàng, bia di tích cách mạng cũng đã được khảo sát, trình thành phố phê duyệt danh mục đầu tư tu bổ vào năm 2010.

Theo VOVNEWS.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...