Hội An hỗ trợ kinh phí để bảo vệ di tích

UBND TP. Hội An vừa quyết định hỗ trợ kinh phí để bảo vệ tất cả các di tích thuộc sở hữu của cộng đồng làng xã đã được xếp hạng, ngoại trừ các di tích nằm trong ô vé tham quan. Theo đó, bắt đầu từ 1-1-2010, di tích được xếp hạng cấp quốc gia được hỗ trợ 200 nghìn đồng/tháng, di tích cấp tỉnh 150 nghìn đồng/tháng và di tích cấp thành phố 120 nghìn đồng/tháng. Đây là nỗ lực của địa phương nhằm bảo vệ di tích trước nguy cơ bị xâm hại.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...