Hội An tiếp tục trùng tu di tích xuống cấp

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa ban hành quyết định về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách TP năm 2011 để đầu tư tu bổ, bảo tồn di tích trên địa bàn.

Theo đó, đợt một gồm mười di tích tư nhân – tập thể, trong đó có bốn công trình đã hoàn thành và sáu công trình chuyển tiếp. Về nhóm công trình nhà nước có bảy công trình đã hoàn thành và tám công trình chuyển tiếp.

Trên lĩnh vực văn hóa phi vật thể có mười công trình gồm: khảo sát di tích, lập hồ sơ xếp hạng di tích, hỗ trợ bảo vệ di tích, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ khoa học, tuyên truyền, quảng bá, in ấn xuất bản, duy trì website, phục dựng nhà trưng bày lưu niệm cụ Cao Hồng Lãnh…

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...