HỘI AN: Xem xét thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015

Sáng 4-8, kỳ họp thứ 24 HĐND thành phố Hội An khóa IX khai mạc. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác của thành phố.

Theo báo cáo tại kỳ họp, giá trị sản xuất toàn thành phố trong vòng 6 tháng qua đạt 1.807,92 tỷ đồng, tăng 12,24% so với cùng kỳ. Theo ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hội An, HĐND thành phố đã có nhiều tiến bộ, rút ngắn “khoảng trống” giữa nghị quyết và thực tiễn. Kỳ họp lần này sẽ thảo luận đi đến thống nhất cách tiếp cận vấn đề một cách cụ thể, sống động và quyết tâm hành động trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng cùng yêu cầu phát triển bền vững,  xây dựng Hội An thành thành phố sinh thái, phát huy các thế mạnh (di sản văn hóa, môi trường sinh thái…) để thu hút đầu tư.

Kỳ họp sẽ kết thúc vào chiều nay (5-8).

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...