Hội thảo bảo tồn rừng dừa nước

Sở TN&MT vừa tổ chức hội thảo bảo tồn rừng dừa nướctại xã Cẩm Thanh – Hội An. 40 trưởng phó thôn, đại diện những hộ có diện tích dừa và trực tiếp khai thác nguồn lợi thủy sản trong vùng đã được hướng dẫn các biểu mẫu phục vụ công tác điều tra xã hội, tạo cơ sở để hoạch định chiến lược bảo tồn, phát triển sinh kế cho người dân trong vùng cũng như khôi phục, bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập nước theo Đề án của tổ chức “Liên minh đất ngập nước, vùng hạ lưu Thu Bồn”, giai đoạn 2009- 2020.

Dừa nước

Dừa nước

Qua đề án này, đến nay, người dân Cẩm Thanh đã được tập huấn kỹ thuật trồng dừa nước, tuyên truyền và xây dựng quy chế bảo vệ môi trường sinh thái. Nhiệm vụ quản lý, bảo tồn cũng đã có sự phối kết hợp của cả hệ thống chính trị và các cấp các ngành bằng những giải pháp tích cực giúp người dân nhận thức và tham gia thực hiện đề án một cách tự nguyện.

Theo Quốc Hải

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...