Hơn 15 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An vừa hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Nhà lao Hội An (tại phường Sơn Phong) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích này với kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Nhà lao Hội An do thực dân Pháp xây dựng để giam cầm những người tham gia các phong trào đấu tranh yêu nước ở Quảng Nam và các tỉnh Trung kỳ. Nhà lao nằm trong khuôn viên có diện tích 2ha, được bao bọc bằng hệ thống tường rào khép kín cao 4m. Từ năm 1908, nhiều tù nhân bị giam giữ tại đây, trong đó có các chí sĩ Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Châu Thượng Văn… Đây là nơi ghi dấu tội ác của thực dân, phong kiến và là bằng chứng sinh động cho ý chí quật cường, tinh thần đấu tranh bền bỉ của quân và dân ta. Từ sau 1947 đến nay,  nhà lao đã bị phá hủy hoàn toàn.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...

Từ khóa - Tags: