Hợp tác xây dựng ý tưởng cho thành phố sinh thái Hội An

Ngày 13-9, tại Hội An, Đại học Portland (Mỹ), Đại học Đà Nẵng, các cơ quan Liên Hiệp Quốc và chuyên gia phát triển đô thị đã phối hợp tổ chức hội thảo “Hợp tác xây dựng ý tưởng cho thành phố sinh thái Hội An”.

Hội thảo kéo dài trong 3 ngày, tập trung tìm hướng giải pháp trong cách tiếp cận đổi mới cho những hoạt động bền vững, các kế hoạch hành động phối hợp tiềm năng và gợi ý cho kế hoạch xây dựng thành phố sinh thái Hội An. Quan trọng nhất là xây dựng một cơ chế cụ thể cho sự hợp tác giữa Đại học Portland và Hội An trong tương lai. Trong đó ưu tiên bảo tồn hệ sinh thái, quản trị bền vững, phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, quản lý phát triển môi trường, văn hóa và các lĩnh vực phát triển chủ chốt của địa phương.

Theo Báo Quảng Nam.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...