Kiểm tra thực trạng biến dạng di tích trong phố cổ Hội An

Thành phố Hội An vừa thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình biến dạng của các di tích trong phố cổ nhằm có giải pháp kịp thời quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản

Phạm vi kiểm tra là toàn bộ khu vực I phố cổ với hơn 800 di tích kiến trúc thuộc nhiều loại hình khác nhau, đặc biệt chú trọng đến các di tích đã được xếp loại. Qua đó, phân tích, đánh giá biến dạng di tích căn cứ theo các nội dung được thành phố cho phép hoặc việc công dân tự sửa chữa, cải tạo di tích nhằm phục vụ sinh hoạt, kinh doanh; đánh giá về công tác quản lý cũng như việc phối hợp giữa các cơ quan thực thi quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào kết quả đánh giá việc chấp hành của công dân.

Được biết, các di tích hiện đang bị nhiều sức ép từ hoạt động kinh doanh thương mại-dịch vụ- du lịch, tình trạng xây dựng trái phép trong khu phố cổ vẫn diễn ra trong thời gian gần đây. Thêm vào đó, trên địa bàn phường Minh An có 32 di tích kiến trúc loại đặc biệt thì đã có 24 di tích bị nấm mốc, mối, mọt phá hại, chiếm đến 75%. Đây là một phần nguyên nhân khiến cho các di tích liên tục bị xuống cấp.

Quốc Hải

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...