Lưu giữ bức khánh răn quan tham ô thời Tự Đức

Tại nhà cổ Diệp Đồng Nguyên (ở số 80 đường Nguyễn Thái Học – Hội An) hiện lưu giữ một bức khánh ghi 3 chữ Hán sơn son thiếp vàng “Thiện Dư Khánh” nhằm mục đích răn quan tham ô.

Thiện Dư KhánhĐây là bức khánh của phủ Điện Bàn vào thời Tự Đức (1874 -1883). Bức khánh trang trí bông hường và chim; chạm trổ tinh vi, sắc sảo. Theo ông Diệp Gia Tùng, bức khánh được gia đình mua từ hồi tiêu thổ kháng chiến.

Theo Báo Quảng Nam.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...