Nghiệm thu Đề tài “Nghiên cứu đề xuất lịch lễ hội hằng năm ở Hội An”

Ông Phùng Tấn Đông – thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu đề xuất lịch lễ hội hằng năm ở Hội An” cho biết, trong nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Hội An, đề tài “Nghiên cứu đề xuất lịch lễ hội hằng năm ở Hội An”, đã được Hội đồng khoa học thành phố Hội An nghiệm thu kết quả đạt loại khá.

Ông Đông cho biết thêm: Đây là một công trình nghiên cứu khoa học thiết thực được UBND thành phố Hội An chỉ đạo thực hiện và Phòng VH-TT thành phố là cơ quan chủ trì. Đề tài vừa mang tính cấp thiết đối với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của cư dân Hội An, vừa góp phần để thành phố tạo ra những sản phẩm văn hóa -du lịch đặc sắc.

Do ý nghĩa của đề tài, nên trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành thống kê, phân loại, đánh giá thực trạng hoạt động và công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua. Theo đó, Ban chủ nhiệm đề tài đã xác lập được khoảng 100 lễ hội được tổ chức quanh năm, trong đó có hơn 70 lễ hội dân gian cổ truyền (đa số của người Việt và 12 lễ hội của người Hoa), 8 lễ hội tôn giáo và 20 lễ hội mới, đương đại.

Đêm phố cổ Hội An

Đêm phố cổ Hội An

Từ kết quả nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất danh mục gồm 22 lễ hội chính được tổ chức ở cấp thành phố do các cơ quan chức năng của thành phố chủ trì thực hiện hoặc chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ các địa phương và cộng đồng dân cư tổ chức. Cùng với đó, Ban Chủ nhiệm đề tài cũng đã bước đầu xác định được thời gian, địa điểm, tính chất, loại hình các lễ hội, phân cấp, phân công cụ thể cho các đơn vị chức năng, các địa phương và chủ thể tổ chức cũng như phối hợp tổ chức lễ hội. Trên cơ sở đó, hàng năm UBND thành phố Hội An sẽ căn cứ xây dựng một lịch lễ hội phù hợp (theo điều kiện kinh tế, sự kiện diễn ra năm chẵn hay năm lẽ và quy mô, mức độ tổ chức tương quan…)

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...