Phấn đấu cung cấp nước sạch cho nông thôn

“Tính bền vững trong dịch vụ cung cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam” là chủ đề hội thảo do Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp tổ chức trong hai ngày 14 và 15/5, tại TP Hội An (Quảng Nam).

Tham gia Hội thảo có trên 100 đại biểu là nhân viên quản lý các hệ thống nước cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã…, đại diện các ban, ngành liên quan, đại diện các cộng đồng dân cư và các tổ chức phi chính phủ…

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Hoà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Nguyên tắc cơ bản của Chiến lược Quốc gia về Cấp nước và Vệ sinh Nông thôn đến năm 2020 là phát triển bền vững. Nguyên tắc đó đã được các cơ quan Trung ương cũng như địa phương quan tâm thúc đẩy đúng mức.

Tuy nhiên, theo số liệu của Trung tâm Quốc gia về nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tiến hành tính đến cuối năm 2007, chỉ có 41% trong tổng số 7.000 công trình cấp nước trên cả nước hoạt động tốt, 35% hoạt động bình thường, 19% hoạt động kém và 5% không hoạt động. Tỷ lệ công trình hoạt động kém hoặc không hoạt động chiếm gần 25% là một vấn đề cần được quan tâm đúng mức. Đây cũng là một thách thức lớn trong công tác đầu tư xay dựng và vận hành các công trình cấp nước tập trung.

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh Môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đông Tây Hội Ngộ tại Việt Nam. Từ năm 2006 tới nay, Đông Tây Hội Ngộ đã xây dựng được 116 hệ thống cung cấp nước và cung cấp nước sạch cho hơn 160.000 người dân

Hải Châu – CAND Online

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...

Từ khóa - Tags: · ·