Phát hiện bia mộ cổ

Trong quá trình thi công nâng cấp đường Thái Phiên – Hội An, công nhân phát hiện một tấm bia mộ bằng sa thạch ghi chữ Hán.

Qua khảo sát ban đầu, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An khẳng định đây là bia của một ngôi mộ cổ thời Đại Việt, niên đại khoảng thế kỷ XVIII. Người quá cố là bà họ Nguyễn, dâu của họ Trần.

Đây là bia mộ hiếm hoi thời Đại Việt còn tồn tại ở Hội An, là nguồn sử liệu quan trọng minh chứng cho sự định cư khá sớm của cư dân Việt trên vùng đất Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung.

Quốc Hải

Phát hiện 3 bộ gia phả liên quan đến võ quan Tây Sơn ở Hội An

Ngày 30.7, tin từ UBND TP Hội An (Quảng Nam), sau khi phát hiện ngôi mộ cổ của một võ quan thời Tây Sơn là Đại đô đốc Nguyễn Đức Lễ lập vào cuối thế kỷ 18 tại P.Thanh Hà với đặc điểm độc đáo là có đến 2 tấm bia dựng khác niên đại 1798 và 1858 (Thanh Niên ngày 18.7 đã thông tin), chính quyền địa phương đã chính thức bổ sung vào danh mục di tích lịch sử – văn hóa.

Đặc biệt, sau khi phát lộ ngôi mộ cổ, tại nhà thờ tộc Nguyễn ở khối phố 4 P.Thanh Hà phát hiện thêm 3 bộ gia phả tộc Nguyễn Đức còn lưu giữ nguyên vẹn; trong đó có bộ lập vào năm Cảnh Thịnh thứ 4 (năm 1796, do chính ông Nguyễn Đức Lễ lập), hai bộ còn lại lập vào các năm Gia Long thứ 16 và Tự Đức thứ 34.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...