Phát hiện kho tư liệu Hán-Nôm

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An, Quảng Nam, vừa phát hiện và thu thập kho tư liệu Hán – Nôm đồ sộ với khoảng 2.200 trang tư liệu gốc, gần 5.000 trang tư liệu copy, 300 bản dập văn bia, 800 bản in từ mộc bản, hơn 60 đạo sắc phong có niên đại từ thế kỷ XV-XX.

Đây là kết quả trong quá trình khảo sát điền dã của đơn vị, góp phần hỗ trợ nghiên cứu lịch sử – văn hóa, quá trình di cư, giao thương… của cư dân Hội An với các nước trên thế giới.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...