Phát triển Hội An thành thành phố sinh thái

Văn phòng Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên Hiệp Quốc (UNIDO) tại Hà Nội cho hay một dự án mới sẽ được khởi động để đưa Hội An thành một thành phố sinh thái thông qua việc hỗ trợ chính quyền địa phương hình thành phương pháp tiếp cận lập kế hoạch phát triển công nghiệp xanh.

Với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Quỹ kế hoạch chung Liên Hiệp Quốc và UNIDO, Hội An sẽ có thể thực thi những hoạt động công nghiệp xanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, nghề thủ công, các lĩnh vực có liên quan và tăng cường cung cấp năng lượng, các dịch vụ về môi trường dựa trên mô hình quốc tế “thành phố sinh thái”.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...