Hội An mở đợt tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp

Hội An mở đợt tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp

Nhân đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hội An mở 4 đợt tuyên truyền cao điểm để cán bộ đảng viên và nhân dân thành phố nâng cao nhận thức về những quan điểm chủ trương đường lối của Đảng. [...]