Hội An mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Ông Nguyễn Văn Dũng – phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) – cho biết UBND TP đã quyết định chi gần nửa tỉ đồng hỗ trợ 100% tiền mua bảo hiểm y tế cho 2.500 người thuộc diện cận nghèo. Ngoài ra, UBND TP cũng đã chi gần 600 triệu đồng/năm để [...]