Sôi động thị trường bất động sản du lịch

Sôi động thị trường bất động sản du lịch

BÀI 1: XU HƯỚNG MỚI Hàng loạt dự án đầu tư du lịch và bất động sản (BĐS) du lịch đã và đang triển khai ở khu vực ven biển Điện Bàn, Hội An… Đây là những tín hiệu đáng mừng trong việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực này của tỉnh thời gian [...]