Đảm bảo an ninh cho các ngân hàng

Đảm bảo an ninh cho các ngân hàng

Cùng với các hoạt động du lịch, lữ hành ở đô thị cổ Hội An, hoạt động giao dịch tiền tệ trên địa bàn thành phố cũng diễn ra sôi động. Theo đó xuất hiện loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực này. Hiện tại, Hội An có 12 chi nhánh ngân hàng, kho [...]