Nơm cá thú vui dân dã

Nơm cá thú vui dân dã

Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 8 âm lịch hằng năm, nhiều người ở gần sông Đế Võng và đầm Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP. Hội An) lại rủ nhau đi nơm cá. Nhiều bạn nơm ở phường Tân An, Cẩm Châu… cũng hồ hởi tham gia. Đời sống kinh tế khấm khá [...]