Vinh Hung 1 Hotel – Khách sạn Vĩnh Hưng 1

Vinh Hung 1 Hotel – Khách sạn Vĩnh Hưng 1

Vinh Hung 1 Hotel Add : 143 Tran Phu St, Hoi An Town, Quang Nam Province, Vietnam Tel : (84.510 ) 3861621/ 3863697    Fax : ( 84.510 ) 3864094 / 3861893 Tổng quan Khách sạn Vĩnh Hưng 1 trước đây là nơi giao thương của người Trung Hoa, đến năm 1994 được khôi phục và [...]