Chống xâm thực ven biển Cửa Đại Hội An

Chống xâm thực ven biển Cửa Đại Hội An

Phó Chủ tịch UBND Hội An, ông Trương Văn Bay cho biết: Thành phố đã thống nhất cho phép Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An, Công ty TNHH Du lịch Sinh thái biển Hội An, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Vinpearl Hội An và Công ty cổ [...]