Học tiếng Nhật ở phố cổ

Học tiếng Nhật ở phố cổ

Dạy thí điểm mỗi tuần 4 tiết học môn Nhật ngữ (cho hơn 100 học sinh THCS và 50 học sinh tiểu học) không chỉ là cố gắng của TP.Hội An trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch mà còn thể hiện nỗ lực gìn giữ mối quan hệ lâu đời [...]