Về Quảng Nam nghe điệu hò khoan

Về Quảng Nam nghe điệu hò khoan

Lão nhạc sĩ Trần Hồng khẳng định rằng: nói đến Quảng Nam là phải nói đến vè Quảng, hò Quảng. Đặc biệt hò khoan có sức níu kéo lòng người bởi ai đã một lần nghe hẳn sẽ thấy lòng quyến luyến giai điệu ấy… Chưa ai xác định những câu hò xứ Quảng nói [...]