Nghề đóng tàu thuyền Kim Bồng Cần một lối đi

Nghề đóng tàu thuyền Kim Bồng Cần một lối đi

Nghề đóng tàu thuyền ở vùng đất Cẩm Kim (TP. Hội An) nổi tiếng từ lâu, nhưng hiện nay đang dần đi vào ngõ cụt… Khó sống được với nghề Trước đây, UBND xã Cẩm Kim đã quy hoạch cả một khu đất rộng kéo dài dọc theo bến đò Cẩm Kim cho 20 hộ [...]