Dự án xử lý nước thải Hội An chậm tiến độ

Dự án xử lý nước thải Hội An đã lắp đặt được 23,7/40km đường ống và hoàn trả mặt bằng trên 17km. So với hợp đồng thi công (520 ngày), dự án đã vượt hơn 120 ngày nhưng khối lượng thi công chỉ mới đạt hơn 60%, gây khó khăn và bức xúc đối với [...]