Tag archive for ‘Du lịch trách nhiệm’

Hướng đến du lịch trách nhiệm

Hướng đến du lịch trách nhiệm

Du lịch có trách nhiệm thân thiện với môi trường và xã hội là một xu hướng tương đối mới mẻ. Tại Quảng Nam, các nhà làm du lịch đang tiếp cận và bước đầu đã thu được thành công từ xu hướng này. Du lịch… “xanh” Theo tiến sĩ Hà Văn Siêu – Viện [...]

Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”

Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”

Du lịch trách nhiệm và hòa nhập văn hóa Việt Nam – “Vietnam Responsible Travel” lần đầu tiên xuất hiện ở miền Trung, hấp dẫn cả du khách và người dân địa phương. Để đến với “hành trình hòa nhập”, 9 du khách Canada đã bay sang TP HCM rồi về phố cổ Hội An [...]

Đăng ký nhận tin mới qua Email