Bồi thường thiệt hại và tái định cư Nỗ lực an dân

Bồi thường thiệt hại và tái định cư Nỗ lực an dân

Cùng với những nỗ lực trong công tác bồi thường thiệt hại – tái định cư, việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) của TP.Hội An nhằm tiếp tục tìm hướng tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và phức tạp trong quá trình đô thị hóa. Việc [...]