Hai thành phố Hội An-Kiama tăng cường hợp tác

Hai thành phố Hội An-Kiama tăng cường hợp tác

Hai thành phố du lịch nổi tiếng Hội An của Việt Nam và Kiama của Australia đã nhất trí tăng cường hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực có thế mạnh, nhằm thúc đẩy giao lưu về kinh tế, văn hóa và giáo dục, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân [...]