“Rồng rắn” đội nắng xin lộc, xin xăm

“Rồng rắn” đội nắng xin lộc, xin xăm

Hôm nay 7/2, nhằm 16 tháng Giêng Âm lịch, đã thành thông lệ, hàng ngàn người đổ về các Hội quán, chùa chiền ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) “rồng rắn” lễ chùa, xin lộc, xin xăm. Tại các điểm di tích chùa Phúc Kiến, chùa Ông, đoàn người xếp hàng đợi đến lượt [...]