Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Sáng 30-12, tại TP Hội An – Quảng Nam, Ủy ban Kiểm tra TW Đảng đã tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2009 khu vực miền Trung – Tây Nguyên (gồm 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của [...]