Đến Hội An bằng đôi chân trần

Đến Hội An bằng đôi chân trần

Nhà văn Nguyên Ngọc, trong một bút ký đã mượn bốn chữ của Nguyễn Ngọc Tư “bằng đôi chân trần” để bàn về một vấn đề lớn: hiện đại và bản sắc. Theo ông, không cần phải ra sức giữ cái gọi là bản sắc dân tộc bằng cách “đeo lủng lẳng quanh người” (như [...]