Hơn 15 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo di tích Nhà lao Hội An

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An vừa hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận Nhà lao Hội An (tại phường Sơn Phong) là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích này với kinh phí hơn 15 tỷ đồng. [...]