Hiệu quả mô hình nuôi sinh thái kết hợp cá dìa và tôm sú

Hiệu quả mô hình nuôi sinh thái kết hợp cá dìa và tôm sú

Nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi, bảo vệ môi trường, đảm bảo sản xuất bền vững, có hiệu quả, năm 2010, phòng kinh tế thành phố Hội An (Quảng Nam) đã xây dựng mô hình nuôi sinh thái kết hợp cá dìa với tôm sú và rong câu. Mô hình được thực hiện tại [...]