Đầu tư gần 4 tỷ đồng sắm máy móc, thiết bị y tế

Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn ngân sách thành phố, ngành y tế Hội An đã đầu tư gần 4 tỷ đồng mua sắm máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác dự phòng, điều trị bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó, xây mới [...]