Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”

Lần đầu tiên ở miền Trung: “Du lịch trách nhiệm”

Du lịch trách nhiệm và hòa nhập văn hóa Việt Nam – “Vietnam Responsible Travel” lần đầu tiên xuất hiện ở miền Trung, hấp dẫn cả du khách và người dân địa phương. Để đến với “hành trình hòa nhập”, 9 du khách Canada đã bay sang TP HCM rồi về phố cổ Hội An [...]