Về Hội An xem… mặt nạ

Về Hội An xem… mặt nạ

Đặng Việt Triều bỏ Tây Nguyên, bỏ Sài Gòn sau nhiều năm mưu sinh, dắt vợ con ra Huế, rồi vào Đà Nẵng mướn một ngôi nhà nhỏ ở khu Hòa Cường để vẽ. Vẽ toàn mặt nạ! Tôi biết anh tình cờ qua một buổi cà phê. Triều kể anh bỏ nhiều năm đi [...]