BV Thái Bình Dương (Quảng Nam): Tư vấn sức khỏe miễn phí qua điện thoại

Từ ngày 15-5, Bệnh viện Thái Bình Dương (TP Hội An, Quảng Nam) sẽ đưa vào hoạt động phòng tư vấn sức khỏe miễn phí qua điện thoại do các bác sĩ chuyên khoa của bệnh viện thường trực giải đáp. Nội dung tư vấn bao gồm tất cả vấn đề sức khỏe thường gặp [...]