Tiếp tục hỗ trợ sinh kế cho cư dân Cù Lao Chàm

Hôm qua 22.9, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An) tổ chức hội thảo “Đánh giá giữa kỳ kế hoạch quản lý tổng hợp Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm và kết thúc hợp phần sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn (LMPA)”.

Sau 5 năm thực hiện (2006 – 2011), thông qua các hình thức hỗ trợ như tạo dựng môi trường thuận lợi để cải thiện các nguồn lực sinh kế; cải thiện các sinh kế hiện tại, phát triển sinh kế mới; nâng cao năng lực thể chế cho chính quyền địa phương và các tổ chức cộng đồng…, hợp phần LMPA đã tạo sự chuyển đổi tích cực trong mọi mặt kinh tế, môi trường, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng đối với cư dân xã đảo.

Tham dự hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, thời gian đến, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cần bổ sung các hoạt động ghi nhật ký khai thác thủy sản và giám sát đa dạng sinh học. Điều này nhằm kịp thời phát hiện, đưa ra giải pháp phòng ngừa, bảo vệ phù hợp cũng như chủ động và phối hợp với các ban, ngành xây dựng các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng cư dân, tiếp tục ổn định đời sống, giảm áp lực khai thác trong phạm vi bảo tồn biển.

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...

Từ khóa - Tags: