Xử lý nước thải, chất thải rắn của thành phố Hội An

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính ký ngày 12/9/2001 của dự án Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường của thành phố Hội An giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp.
Hoi An

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Pháp.

(TTXVN/Vietnam+)

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...