162 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo phố cố Hội An

Sáng 16-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện “Dự án tổng thể đầu tư bảo tồn, tu bổ và khai thác di tích khu phố cổ Hội An giai đoạn 1997-2005″ (gọi tắt là Dự án 240, được phê duyệt theo Quyết định số 240/TTg, ngày 14-4-1997) với các mục tiêu cơ bản: giữ gìn nguyên vẹn và lâu dài khu phố cổ, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan môi trường nhằm đưa Hội An trở thành trung tâm du lịch văn hóa của miền Trung.

Từ 1997-2008, các dự án từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ đã đầu tư 162 tỷ đồng cho việc bảo tồn khu phố cổ Hội An với 337 di tích nhà nước, tập thể và tư nhân được trùng tu, tôn tạo. Trong đó có các dự án lớn: tôn tạo Chùa Cầu, tu bổ tôn tạo chợ Hội An, dự án điện ngầm JBIC…

bảo tồn, tôn tạo phố cố Hội An

bảo tồn, tôn tạo phố cố Hội An

(NLĐ)- Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện dự án tổng thể đầu tư, bảo tồn, khai thác khu phố cổ Hội An tổ chức vào sáng 16-4, ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: Từ năm 1997 đến nay, Quảng Nam đã chi trên 160 tỉ đồng từ ngân sách và các nguồn tài trợ để đầu tư nghiên cứu, bảo tồn gần 400 di tích Nhà nước và tư nhân, đồng thời tôn tạo hạ tầng khu phố cổ. Trong khi đó, người dân cũng đã tự tu bổ các di tích nhà ở với tổng giá trị ước tính gần 500 tỉ đồng.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cho rằng song song với vai trò cộng đồng trách nhiệm của nhân dân trong khu di tích, cần quy hoạch tổng thể TP Hội An cho phù hợp, chú trọng xây dựng cải tạo hạ tầng, trùng tu chống xuống cấp các di sản..

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...