Bổ sung, sắp xếp lại hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử – văn hóa Hội An

Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An vừa bổ sung và tiến hành sắp xếp lại hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử – văn hóa thành phố để phục vụ nhân dân và du khách.

Các hiện vật bổ sung gồm: đồ gốm, đồ trang sức, đồ kim loại được chuyển từ các bảo tàng chuyên đề hiện có và một số được sưu tầm mới trong thời gian gần đây sau khi được các chuyên gia trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) và trường Đại học KHXH&NV Hà Nội giám định kết quả.
Hệ thống trưng bày được sắp xếp theo 2 giai đoạn: thời kỳ văn hóa Sa Huỳnh và thời Đại Việt.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...