Đảng bộ thành phố Hội An tổ chức Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2010-2015)

Sáng 15-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2010-2015) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 297 đại biểu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội: trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hội An đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thúc đẩy kinh tế phát triển với mức tăng trưởng khá cao. GDP tăng bình quân hàng năm 14,1%. Thu nhập bình quân đầu người từ 11,39 triệu đồng/năm (2005) đã tăng lên 21 triệu đồng. Ngành kinh tế chủ đạo (du lịch-thương mại) và khu vực trung tâm phát huy được vai trò đòn bẩy cho sự phát triển của thành phố. Thị trường, nhất là thị trường nội địa, thương hiệu, công nghệ tiên tiến, sản phẩm mới và chất lượng hàng hóa được chú trọng nhiều hơn. Lao động chuyển dịch tăng theo hướng phi nông nghiệp. Đầu tư đáng kể vào hạ tầng kỹ thuật đô thị và một số vùng nông thôn; chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái. Đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên. Củng cố vững mạnh hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân; tăng cường an ninh quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hình ảnh, uy tín và vị thế Hội An được nâng cao, tiếp tục giành được thiện cảm của dư luận trong và ngoài nước.

Quang cảnh đại hội.

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Hội An sẽ tập trung phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tổng GDP tăng bình quân hàng năm 13-14%, tăng từ 2 đến 2,5 lần bình quân GDP/người vào năm 2015. Tạo dựng mô hình phát triển bền vững, tiến hành quy hoạch tổng thể thành phố và chương trình xây dựng để đến năm 2015 trở thành đô thị đạt chuẩn đô thị loại 2, một trung tâm du lịch quốc gia, đẩy mạnh lộ trình xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch. Tiếp tục chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế với nhóm, ngành du lịch – dịch vụ – thương mại giữ vai trò chủ đạo; phát triển đa dạng tiểu thủ công nghiệp; lựa chọn kỹ một số ngành công nghiệp sạch; chuyển dần nông nghiệp theo hướng sinh thái hiện đại… và tạo dựng môi trường tốt nhất khơi dậy tiềm năng, đặt con người vào vị trí trung tâm và là chủ thể trong toàn bộ quá trình phát triển. Từ nay đến năm 2015, dịch vụ tăng bình quân mỗi năm từ 13 – 14%, chiếm tỷ trọng từ 68 – 70% vào năm 2015; kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 4,4%, đạt khoảng 68 triệu USD; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.000 tỷ đồng (tăng 2,2 lần so với 5 năm trước) với tốc độ tăng bình quân 24%/năm… Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%; bảo tồn và phát huy tốt 100% di tích lịch sử – văn hóa, danh thắng; 80% dân số dùng nước sạch; xử lý 80% rác thải, nước thải, 100% gia đình có hố xí hợp vệ sinh; 80% đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém và kết nạp thêm 700 đảng viên mới…

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sỹ cho rằng: Hội An cần sớm đưa ra những giải pháp cụ thể để hướng tới việc xây dựng một thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch giàu bản sắc; xây dựng Hội An đúng tầm là thành phố động lực, trung tâm du lịch của tỉnh và quốc gia. Cù Lao Chàm sẽ phải trở thành khu du lịch chất lượng cao mang tầm vóc quốc tế. Vấn đề mang tính cốt lõi là thành phố phải phát huy lợi thế di sản, giá trị văn hóa lịch sử và con người Hội An để phát triển. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh du lịch – thương mại (du lịch là mũi nhọn); lấy sinh thái văn hóa là nền tảng; phát triển du lịch đáp ứng nhu cầu hiện đại vẫn giữ nét văn hóa, bản sắc riêng có của người Hội An. Định hướng không gian đô thị thành phố trở thành đô thị xanh, sạch, sinh thái theo tiêu chí “phố trong vườn, vườn trong phố”; phát huy và bảo tồn di sản nguyên trạng, tránh thương mại hóa phố cổ. Không để ô nhiễm dòng sông, bãi biển và môi trường; nâng cao chất lượng sống người dân, tạo điều kiện cho dân làm giàu; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; mở rộng dân chủ, hướng về cơ sở, hiểu dân, sát dân và trọng dân, xây dựng bộ máy chính quyền vì dân…

Đại hội sẽ tiếp tục báo cáo, giải trình, bầu Ban Chấp hành mới, bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và sẽ kết thúc vào cuối ngày hôm nay (16-7)

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...