Giữ “hồn” phố

Phường Minh An được xác định là đô thị trung tâm của TP. Hội An,  với định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản “phường phố cổ”. Vì thế,  xu thế đô thị hóa cũng đang đặt ra nhiều áp lực và thách thức gay gắt. Về vấn đề này, ông Nguyễn Sự – Bí thư Thành ủy TP. Hội An chia sẻ:

Hội An vẫn là chốn yên bình trong xu thế hội nhập.

Hội An vẫn là chốn yên bình trong xu thế hội nhập.

Nói đến Minh An là đề cập sự phát triển của di sản văn hóa, của Hội An. Minh An đã trở thành “thương hiệu”, là bề mặt, là sự khởi đầu của du lịch Hội An. Sự phát triển của Minh An không chỉ riêng cho Minh An mà cho sự phát triển của Hội An nói chung, của ngành dịch vụ – thương mại và du lịch nói riêng và góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong điều kiện hội nhập.

Hội An là nơi hội thủy, hội nhân, hội văn. Cách đây nửa nghìn năm, thay vì bế quan tỏa cảng Hội An đã sẵn sàng mở cửa với thế giới và trở thành thương cảng sầm uất nhất Đàng Trong. Còn bây giờ, trong điều kiện cả nước mở cửa hội nhập, Hội An – Minh An lại tiếp tục nhiệm vụ lịch sử là mở cửa để phát triển, nhưng mở cửa trong điều kiện mới với vị thế mới. Bởi thế, hơn ai hết cộng đồng dân cư đang làm ăn sinh sống trong khu phố cổ phải nhận thức sâu sắc và trân trọng giữ gìn những gì mà thế hệ cha ông đã tạo dựng để khu phố cổ mãi mãi xứng danh là Di sản văn hóa thế giới.

P.V: Vậy địa phương giải quyết thế nào trước nhiều áp lực đang đặt ra trong quá trình đô thị hóa?

Với đặc thù của đô thị văn hóa, đô thị di sản, đô thị lịch sử, không gian phát triển rất hạn hẹp do vậy định hướng phát triển Minh An về kinh tế văn hóa phải theo hướng chiều sâu gắn chặt với quản lý, bảo tồn trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị, sử dụng có hiệu quả di tích khu phố cổ, xem đó là yếu tố hàng đầu của hệ thống chính trị, là yếu tố sống còn để phát triển kinh tế.

ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy TP. Hội AnDo vậy cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là quản lý khu phố cổ, không để bị xâm hại, biến dạng. Trước hết phải rà soát lại cách làm, cách quản lý lâu nay đối với đô thị Di sản văn hóa thế giới. Những tác động tích cực tới việc bảo tồn phát huy giá trị di sản cần phải được phát huy, những gì xâm hại và ảnh hưởng tiêu cực thì phải điều chỉnh ngay. Việc bảo tồn phát huy di sản không chỉ dừng lại ở diện mạo mà phải quan tâm đến cả “linh hồn” khu phố cổ nữa.

Tập trung thực hiện các giải pháp, định hướng phát triển kinh tế về chiều sâu, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch. Xúc tiến quy hoạch lại ngành nghề, khu vực, quy hoạch các dịch vụ văn hóa, các dịch vụ chất lượng cao trong khu phố cổ, chuyển dần các dịch vụ không phục vụ cho du lịch ra ngoài. Quy hoạch chi tiết việc bố trí kinh doanh dịch vụ trên đường phố cho hài hòa với cảnh quan. Mặt khác chú trọng nâng chất lượng các sản phẩm du lịch đã có, vận động mọi người dân Minh An tham gia làm dịch vụ, khôi phục lại một số hoạt động truyền thống của người Hội An xưa, tạo điều kiện phát huy các lễ hội truyền thống nhằm tạo ra các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch

P.V: Đâu là mục tiêu quan trọng, thưa ông?
Hội An đang xây dựng thành phố “sinh thái – văn hóa – du lịch”, mục tiêu lấy văn hóa làm cốt lõi, không chỉ dừng lại ở diện mạo dáng vóc mà còn ở chiều sâu cốt cách tâm hồn. Đây cũng chính là định hướng quan trọng để xây dựng Minh An thành phường trung tâm phát triển toàn diện. Bởi vậy nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là tập trung xây dựng con người Hội An nói chung, con người Minh An nói riêng phải xứng đáng là chủ nhân biết thừa hưởng nhưng phải biết phát huy giá trị di sản văn hóa, biết lao động sáng tạo ra những giá trị mới. Có như vậy cốt cách, cội rễ mới không thay đổi; nền nếp gia phong, tình nghĩa láng giềng, sự cố kết cộng đồng không thể nhạt phai. Đồng thời hết sức chú trọng việc giữ gìn đô thị cổ, vệ sinh môi trường, tích cực thực hiện chủ trương nói không với túi ni lông hướng đến một đô thị di sản không túi ni lông…

Theo Báo Quảng Nam.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...