Hỗ trợ Hội An phát triển du lịch

Viện Đào tạo phát triển nhân lực Nhật Bản (HIR-Japan) vừa có buổi làm việc với TP. Hội An về xây dựng chiến lược và mô hình đào tạo nghiệp vụ du lịch. Theo đó, HIR-Japan hứa sẽ hỗ trợ, hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá, giới thiệu về đô thị cổ Hội An, tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước, tiếp tục gửi tình nguyện viên tham gia giúp Hội An trong lĩnh vực hoạt động du lịch.

Theo Quốc Hải

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...