Hội An: Điều chỉnh giờ đi bộ

Thành phố Hội An vừa điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình “Khu phố cổ dành cho người đi bộ và xe thô sơ” để phù hợp với thời tiết mùa mưa sắp tới, cụ thể như sau: Vào buổi sáng, bắt đầu từ 8h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 16h30 và buổi tối bắt đầu từ 19h30 đến 21h.

Chương trình “Khu phố cổ dành cho người đi bộ và xe thô sơ” đã thực hiện 9 tháng qua, từng bước có điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động có chất lượng nên thu hút ngày càng đông người dân và du khách tham gia.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...